Αρετή Ανδρεοπούλου 

Η Αρετή Ανδρεοπούλου , PhD, είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (2005) και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (ΜΜ 2008 και Ph.D 2014). Είναι επίσης μέλος του εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας (LabMAT) του ΕΚΠΑ.

Τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον τρισδιάστατο και χωρικό ήχο, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εικονικών/επαυξημένων/μεικτών ηχητικών περιβαλλόντων, τις αλληλεπιδράσεις χρηστών σε περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας, της ακουστική μελέτη και μοντελοποίηση χώρων, την ψηφιακή επεξεργασία σήματος, κλπ. Έχει ενεργό συμμετοχή σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Η κ. Ανδρεοπούλου είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια του μοριοδοτούμενου προγράμματος  ‘Μουσική Τεχνολογία: Εφαρμογές στην δημιουργική παραγωγή και εκπαίδευση’.