Ηχοληψία

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηχοληψία» περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων γύρω από την θεωρία και πράξη της ηχοληψίας στον επαγγελματικό χώρο. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, διδακτική ύλη σε μορφή αυτόνομων κεφαλαίων και ασκήσεις εφαρμογής.

Εγγραφή

Τζαζ και Μπλουζ στην Εποχή της Πληροφορίας

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η μέσω νέων τεχνολογιών εμβάθυνση της μουσικής εμπειρίας, η επιμόρφωση, η εξοικείωση, η απόκτηση γνώσεων γύρω από την ιστορία και τα στυλ της Τζαζ και Μπλουζ, καθώς και η καλλιέργεια νέων ικανοτήτων σε επαγγελματίες μουσικούς και εκπαιδευτικούς στην αγορά εργασίας.

Εγγραφή

Μουσική Τεχνολογία: Εφαρμογές στην δημιουργική παραγωγή και εκπαίδευση

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντάξει και να εξελίξει τον/την σύγχρονο/η μουσικό/εκπαιδευτικό μουσικής, στον κόσμο της Μουσικής Τεχνολογίας, εξοπλίζοντάς τον/την με όλες τις σχετικές γνώσεις συνδυασμένες με την παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων Μουσικής Δημιουργίας και Ηχοληψίας.

Εγγραφή

Η φωνή στο τραγούδι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Φωνή στο Τραγούδι» στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων στο τραγούδι, μέσω της κατανόησης της ανατομίας, φυσιολογίας και λειτουργίας της φωνής στο τραγούδι, κάνοντας χρήση α) νέων τεχνολογιών, β) σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, αλλά και γ) παραδοσιακών εμπειρικών τεχνικών της εκπαίδευσης της φωνής.

Εγγραφή

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να παρακολουθήσω πρόγραμμα από το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α.

Το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ  παρέχει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Η παρακολούθηση κάποιου προγράμματος επιμόρφωσης θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας,  θα σας δώσει ουσιαστικά εφόδια και θα σας κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Σήμερα το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει πάνω από 300 προγράμματα, με περισσότερα από 100 μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. να έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη διδασκαλία και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί τουλάχιστον 70.000 άτομα.

Πως διεξάγονται τα προγράμματα;

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, σε καθημερινή βάση, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του ΕΚΠΑ είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Μέχρι σήμερα,  περισσότεροι από 100 Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη, διδάσκουν και συμμετέχουν στα προγράμματα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πρόσθετη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά)  σε έντυπη (εκτυπώσιμη) αλλά και ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές.  Σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν το απαιτεί η φύση του προγράμματος ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Πως συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα E-Learning;

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα E-Learning θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου https://elearningekpa.gr/apply. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του προγράμματος εντός λίγων εργάσιμων ημερών.

Τι προϋποθέσεις χρειάζεται να πληρώ;

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. Στον Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος που υπάρχει στο διαδίκτυο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε Πρόγραμμα.

Τα προγράμματα δεν απευθύνονται σε φοιτητές για να τους βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις αλλά σε αποφοίτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και γενικότερα στους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας (εργαζομένους ή ανέργους), για βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων ανεξαρτήτως αρχικών σπουδών.

Υπάρχουν δίδακτρα για την παρακολούθηση των προγραμμάτων;

Ναι τα προγράμματα έχουν δίδακτρα καθώς είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενα.

Πως μπορώ να δω τα δίδακτρα ενός προγράμματος και πως καταβάλλονται;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε από το μενού ‘’Κόστος Προγράμματος’’.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις (από 2 έως 4 ανάλογα με το πρόγραμμα).Η πρώτη δόση δίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και οι υπόλοιπες κατά την διάρκεια του. Σε κάθε περίπτωση και αν το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καταβάλει τα δίδακτρα σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, τόσες όσοι οι μήνες του Προγράμματος.Π.χ για ένα 7μηνο πρόγραμμα σε 7 ισόποσες δόσεις.