Νέο Μοριοδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μουσική Τεχνολογία: Εφαρμογές στην δημιουργική παραγωγή και εκπαίδευση», αποτελείται από μία αλυσίδα μαθημάτων σχετικών με τη Μουσική Τεχνολογία, την Ηχοληψία.

Παρουσιάζει τις εφαρμογές αυτών των κλάδων στην εξέλιξη των μουσικών, αλλά και στο επαγγελματικό περιβάλλον της εκπαίδευσης. Ακολουθεί τη μικτή μέθοδο εκπαίδευσης, όπου εκτός από την εξ΄αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χρησιμοποιεί και την μέθοδο των δια ζώσης διαλέξεων εξασφαλίζοντας έτσι και την πρακτική ενασχόληση με τον εξοπλισμό, απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση και εμπέδωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντάξει και να εξελίξει τον/την σύγχρονο/η μουσικό/εκπαιδευτικό μουσικής, στον κόσμο της Μουσικής Τεχνολογίας, εξοπλίζοντάς τον/την με όλες τις σχετικές γνώσεις συνδυασμένες με την παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων Μουσικής Δημιουργίας και Ηχοληψίας.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη δημιουργία Home Studio, στη δημιουργία και επεξεργασία μουσικού υλικού, στην ηλεκτρονική ενορχήστρωση με τη χρήση βιβλιοθηκών ήχου, στη δημιουργία και επεξεργασία μουσικού κειμένου (παρτιτούρα) και στην ηχογράφηση και μίξη μουσικών συνόλων σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη μουσική παραγωγή. Επίσης, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες δυνατότητες της διαδικτυακής μουσικής πράξης, είτε πρόκειται για τηλεκπαίδευση, είτε για διαδικτυακή συναυλία, καθώς και για να υποστηρίξουν τεχνικά ένα σύστημα κάλυψης ζωντανού ήχου (Live Sound P.A.) σε συνθήκες συναυλίας /παράστασης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα λειτουργεί με γνώμονα τον βέλτιστο αριθμό εκπαιδευομένων για την καλύτερη δυνατή αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού και της ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή. Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των θέσεων εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.
Οδηγός Σπουδών

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ‘Μουσική Τεχνολογία: Εφαρμογές στην δημιουργική παραγωγή και εκπαίδευση’ απευθύνεται σε:

– Εκπαιδευτικούς Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

– Εκπαιδευτικούς Μουσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

– Εκπαιδευτικούς Μουσικής στην Ωδειακή Εκπαίδευση

– Επαγγελματίες Μουσικούς (εκτελεστές οργάνων, τραγουδιστές κτλ)

– Επαγγελματίες στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ

– Σπουδαστές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ωδεία

Ενότητες Προγράμματος

Βασικά στοιχεία ακουστικής – Home/Project Studio

Στις πρώτες ενότητες, 01-02 θα μελετηθούν έννοιες που άπτονται των  παρακάτω θεμάτων :

  • Βασικές Ακουστικές Διατάξεις
  • Ηχοαπορροφητικά – Ηχομονωτικά Υλικά
  • Δημιουργία Home Studio, Project Studio
  • Βασικός Εξοπλισμός – Συνδεσμολογία

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων οι εκπαιδευμένοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να :

 1. Αντιλαμβάνονται τις ακουστικές ιδιότητες των χώρων μέσα στους οποίους λαμβάνει χώρα η μουσική πράξη και επεμβαίνουν με στόχο τη βελτιστοποίησή τους.
 2. Αναγνωρίζουν τις ηχητικές συχνότητες μέσα στο ακουστό φάσμα και να χειρίζονται τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να επεμβαίνουν, όπου αυτό χρειάζεται.
 3. Συνδυάζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη δημιουργία ενός Home/Project Studio, ικανού να παράγει μουσικές παραγωγές, κατανοώντας τη βασική θεωρία του αναλογικού και ψηφιακού ήχου.

Κατά τη διάρκεια της 2ης ενότητας υλοποιείται μία (1) 3ωρη δια ζώσης διάλεξη στο εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας (LabMAT) του ΕΚΠΑ.

Λογισμικά μουσικής επεξεργασία και παραγωγής – μουσικής σημειογραφίας

Στη συνέχεια, στις ενότητες 03 – 04, προχωράμε σε μελέτη και πρακτική των παρακάτω:

 • Λογισμικά καταγραφής και επεξεργασίας ήχου (Production Suites)
 • Δημιουργία και επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ (Notation Software)
 • Advanced Midi – Controllers – Sampling
 • Δημιουργία Βιβλιοθηκών Ήχου
 • Audio Hardware (μικρόφωνα, κάρτες ήχου, studio monitor, καλωδίωση)

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων οι εκπαιδευμένοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να :

 1. Χειρίζονται λογισμικά κατάλληλα για ηχογράφηση, επεξεργασία και μίξη ηχητικού υλικού
 2. Δημιουργούν πρωτότυπο υλικό με τη χρήση VST Instruments και βιβλιοθηκών ήχων
 3. Δημιουργούν πρωτότυπες δικές τους βιβλιοθήκες ήχων
 4. Συνδέουν και να χειρίζονται τον βασικό εξοπλισμό ενός Home/Project Studio

Κατά τη διάρκεια της 3ης, 4ης 5ης και 6ης ενότητας, υλοποιούνται δύο (2) 3ωρες δια ζώσης διαλέξεις, στο εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας (LabMAT) του ΕΚΠΑ.

Κονσόλες ήχου, Ηχογράφηση και Μίξη

Στις ενότητες 07 – 10, πραγματοποιούνται μαθήματα και πρακτική των παρακάτω:

 • Αναλογικοί μίκτες ήχου (μικρού – μεσαίου format)
 • Ψηφιακοί μίκτες ήχου (μικρού– μεσαίου format)
 • Βασικές τεχνικές ηχογράφησης
 • Φορητές συσκευές ηχογράφησης (Stereo Recorders)
 • Βασικές τεχνικές μίξης (Leveling, ισοσταθμιστές, μονάδες εφέ, δυναμικοί επεξεργαστές)

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων οι εκπαιδευμένοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να :

 1. Χειρίζονται επαρκώς αναλογικούς και ψηφιακούς μίκτες ήχου
 2. Προβαίνουν σε πολυκάναλες ηχογραφήσεις, τόσο σε περιβάλλον Home/Project Studio όσο και σε περιβάλλον ζωντανής συναυλίας
 3. Χειρίζονται μονάδες εγγραφής όπως stereo recorders και στην πολυκάναλη εκδοχή τους αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές τους
 4. Πραγματοποιούν μίξεις στο περιβάλλον του Home/Project Studio τους

Κατά τη διάρκεια της 7ης, 8ης, 9ης και 10ης ενότητας, υλοποιούνται δύο (2) 3ωρες δια ζώσης  διαλέξεις, στο εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας (LabMAT) του ΕΚΠΑ.

Ζωντανός Ήχος, Εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση

Στις ενότητες 11-12, διδάσκονται και υλοποιείται πρακτική άσκηση στην παρακάτω θεματολογία:

 • Σχεδίαση και πραγματοποίηση μιας συναυλίας
 • Συνδεσμολογία εξοπλισμού
 • Κανόνες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας
 • Φωτισμός LED σκηνής, πρωτόκολλο DMX512
 • Multimedia εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση
 • Δημιουργία διασχολικών multimedia project
 • Ηχητικές εφαρμογές σε περιβάλλον τηλεκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων οι εκπαιδευμένοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτική άσκηση για να :

 1. Σχεδιάζουν, υλοποιούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς μία ζωντανή συναυλία στο επίπεδο της ηχητικής κάλυψης
 2. Σχεδιάζουν, υλοποιούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς μία ζωντανή συναυλία στο επίπεδο φωτιστικής κάλυψης
 3. Υιοθετούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στο σχεδιασμό μιας συναυλίας όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και την ασφάλεια των μουσικών
 4. Σχεδιάζουν  διαδικτυακά μαθήματα, πάντα με άξονα τη μουσική και τη σωστή μετάδοση αυτής μέσω πλατφορμών τηλεκπαίδευσης
 5. Δημιουργουν  μουσικές συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων οργανώνοντας  τη δημιουργία κοινών μουσικών project μέσω Real Time Audio Collaboration (Real Time Audio Recording)

Κατά τη διάρκεια της 11ης και 12ης ενότητας, υλοποιούνται δύο (2) 3ωρες δια ζώσης  διαλέξεις, στο εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας (LabMAT) του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ‘Οδηγό Σπουδών’.

Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού:

Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα ‘Μουσική Τεχνολογία: Εφαρμογές στην δημιουργική παραγωγή και εκπαίδευση’

Αίτηση

Δίδακτρα Προγράμματος

Το MusicTech αφουγκράζεται τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής και επιθυμώντας να προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα παρέχει:

– ειδικές εκπτώσεις σε ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες (5-15%)

– διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (20%)

– δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 3 ισόποσες δόσεις

– επιπλέον έκπτωση για πρώιμες εγγραφές (early entry), στο διάστημα που ορίζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (15%)

– δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης όλων των παραπάνω διευκολύνσεων δηλαδή,

εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%

Δίδακτρα με Early Entry
για εγγραφές έως 25/02/2024 (επιπλέον έκπτωση 15%)

Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ Κατηγορία Ε
Α) Εφάπαξ 435,00€ 461,00 € 488,00 € 515,00 € 542,00
Β) Σε τρεις δόσεις 510,00 € 542,00 € 574,00 € 606,00 € 638,00
Ποσό έκαστης δόσης 170,00 € 181,00 € 192,00 € 202,00 € 213,00

Δίδακτρα
για εγγραφές εκπαιδευομένων από 26.02.2024

Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ Κατηγορία Ε
Α) Εφάπαξ 510,00 € 542,00 € 574,00 € 606,00 € 638,00 €
Β) Σε τρεις δόσεις 600,00 € 638,00 €  675,00€ 713,00 € 750,00 €
Ποσό έκαστης δόσης 200,00 € 212,50  € 225,00€ 237,50 € 250,00 €

Κατηγορίες Διδάκτρων: Εκπτώσεις & Διευκολύνσεις

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής

 • Άνεργοι
 • Πολύτεκνοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
 • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Εκπαιδευόμενοι που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, για καταβολή εφάπαξ ή σε 3 ισόποσες δόσεις
Αίτηση
Οδηγός Σπουδών

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Αρετή Ανδρεοπούλου

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α.

Μέλος του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας ΤΜΣ/Ε.Κ.Π.Α.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Αναστασία Γεωργάκη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας ΤΜΣ/ΕΚΠΑ,

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές»

Χρήσιμες πληροφορίες

Το μήνυμα στάλθηκε. Ευχαριστούμε!
Κάτι πήγε στραβά :( Παρακαλούμε δοκιμάστε πάλι.